สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2555

ค้นหา :


ศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


คุณพรรณี สถาวโรดม
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


คุณวิเชียร บุญมาพจร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2555


คุณอุสรา วิไลพิชญ์
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2555