สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2551

ค้นหา :


คุณไพเราะ สุดสว่าง
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2551


ดร.วิรไท สันติประภพ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2551