สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558

ค้นหา :


ดร.วิรไท สันติประภพ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


คุณวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


คุณชวลิต พิชาลัย
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


คุณประสงค์ ตั้งสีฟ้า
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2558


ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2558