สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559

ค้นหา :


คุณอำนวย ปะติเส
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2559


คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2559


คุณณรงค์ เขียดเดช
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2559


ดร.อมรเทพ จาวะลา
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2559