สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
กิจกรรมจากคณะ

สัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12/Jul/2016 19:00 น.560 อ่าน

คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ หัวข้อ "ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม"

โดยวิทยากร
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ภัควดี วีระภาสพงษ์ (ผู้แปล เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน)
ภาณุ ตรัยเวช (ผู้เขียน ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง)

ดำเนินรายการโดย
ชัยธวัช ตุลาธน (สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน)

ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์