สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมคณะ

ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Optimal Trade Policy, Equilibrium Unemployment and Labor Market Inefficiency”
18/May/2017 11:26


ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Optimal Trade Policy, Equilibrium Unemployment and Labor Market Inefficiency” โดย Dr. Wisarut Suwanprasert V ...

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังงานสัมมนา Seminar Series
02/May/2017 16:06


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง งานสัมมนา Seminar Series ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศ ...

ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนาในหัวข้อ
26/Apr/2017 10:06


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนาในหัวข้อ "การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศร ...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี”
17/Mar/2017 12:57


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี” บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี (Changing Thailand’s Future throu ...

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions”
20/Feb/2017 10:34


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions” โดย Dr. Jonas Mansson, Asso ...

ขอเชิญร่วมงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?”
26/Jul/2016 19:26


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: อุปสร ...

สัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12/Jul/2016 19:00


"ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม" ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา UNIONS AND WORKPLACE ACCIDENTS
16/Jun/2016 13:08


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Unions and Workplace Accidents ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ...

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “Measuring American Household’s Welfare Improvement from High-Speed Internet by Price and Speed Data”
08/Jun/2016 14:35


ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “Measuring American Household’s Welfare Improvement from High-Speed Internet by Price and Speed Data” ในวันพุธ ที่ 15 ...