สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมคณะ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี”
17/Mar/2017 12:57


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี” บทสังเคราะห์จากโครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี (Changing Thailand’s Future throu ...

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions”
20/Feb/2017 10:34


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions” โดย Dr. Jonas Mansson, Asso ...

ขอเชิญร่วมงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: อุปสรรคต่อการส่งออกของไทย?”
26/Jul/2016 19:26


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญร่วมงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 10 (TEF-10) เรื่อง “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม: อุปสร ...

สัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12/Jul/2016 19:00


"ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม" ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา UNIONS AND WORKPLACE ACCIDENTS
16/Jun/2016 13:08


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Unions and Workplace Accidents ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ...

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “Measuring American Household’s Welfare Improvement from High-Speed Internet by Price and Speed Data”
08/Jun/2016 14:35


ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “Measuring American Household’s Welfare Improvement from High-Speed Internet by Price and Speed Data” ในวันพุธ ที่ 15 ...

ขอเชิญร่วมงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 9 (TEF-09) เรื่อง “ขยายอายุเกษียณ : กุญแจสำคัญของการอยู่กับสังคมสูงวัย”
30/May/2016 10:45


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 9 (TEF-09) เรื่อง “ขยายอายุเกษียณ : กุญแจสำคัญของการอยู ...

ขยายเวลาลงทะเบียนร่วมงาน COBWEB ECON PARTY ถึง 27 เม.ย. นี้
08/Apr/2016 12:30


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ ชาวเศรษฐศาสตร์ มธ. ทุกท่าน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ ...

ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทยตามแนวคิด ป๋วย อึ๊งภากรณ์
25/Dec/2015 15:24


ปัจจุบันปัญหาระบบการศึกษาของไทยนับเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ ...