ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

January 5, 2018 0 comments system Categories กิจกรรมจากคณะ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ECON TU Symposium)

เรื่อง “Re-design Thailand อย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?”

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ชั้น 7

อาคาร B  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)

ดูรายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ

———————————

สำรองที่นั่งได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/symposium40/

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561