ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

March 17, 2016 0 comments system Categories ข่าวจากคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการ “อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับ 13” ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

วิทยากรโดย

  • รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • คุณมาณพ เสงี่ยมบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจจีน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณอรกันยา เตชะไพบูลย์ เศรษฐการชำนาญการ ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ [email protected] และติดตามข่าวสารสัมมนาทั้งหมดได้ที่ งานสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์