ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 8 (TEF-08) เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย”

March 28, 2016 0 comments system Categories ข่าวจากคณะ

         

               คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 8 (TEF-08) เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ , ดร. เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด และ ดร. ณชา อนันต์โชติกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

             ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ [email protected] และติดตามข่าวสารสัมมนาทั้งหมดได้ที่ งานสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์