ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำหรับการรับเข้าปีการศึกษา 2560 และร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0”

October 7, 2016 0 comments system Categories ข่าวจากคณะ

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำหรับการรับเข้าปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) และร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0” โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง

กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา : 13.00-16.00 น.

เวลา 13.00-15.00 น. เสวนาเรื่อง “ยกเครื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0” โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

เวลา 15.15-16.00 น. แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำหรับการรับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21)

เวลา 16.00-16.30 น. ตอบข้อซักถาม

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

~CLICK ลงทะเบียนร่วมงานแนะนำหลักสูตรที่นี่ ~

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-613-2423, 02-613-2479

Facebook: mbethammasat

Email: [email protected]