ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

July 23, 2020 0 comments pituk Categories กิจกรรมจากสมาคม

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทุกรุ่น
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น.
ณ ห้องสุขุมวิท 1-2 โรงแรม JW Marriott สุขุมวิทซอย 2