ป๋วย100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2

May 30, 2016 0 comments system Categories ข่าวจากรุ่น

ป๋วย100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2

การแสดงคนตรีไทยจีนผสมผสานการแสดงพื้นบ้านอันน่าตื่นตาตื่นใจ

ที่ไม่รู้ว่า อีกเมื่อไหร่จะมีการแสดงเช่นนี้อีก

19 มิถุนายน 2559 รอบเดียว ณ หอใหญ่ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บัตรราคา300 บาท  นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่

สำนักงานโครงการ100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โทร02 613 2045, 083 331 6000