พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

March 22, 2018 0 comments system Categories กิจกรรมจากสมาคม

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต