ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561

March 5, 2018 0 comments system Categories กิจกรรมจากสมาคม
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561
หัวข้อ “SME ไทย ก้าวอย่างไรในยุค Thailand 4.0”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้อง Crystal Ballroom โรงแรม Plaza Athénée Bangkok