ชม VDO ย้อนหลังและภาพบรรยากาศงาน TEA Annual Forum 2019

August 26, 2020 0 comments pituk Categories กิจกรรมจากสมาคม

TEA Annual Forum 2019
”ธุรกิจไทย…รับมืออย่างไรกับเมกะเทรนด์ที่ถาโถม”
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้อง Crystal Ballroom โรงแรม The Athénée Hotel,
a Luxury Collection Hotel, Bangkok

ชม VDO ย้อนหลัง
TEA Annual Forum 2019 : ”ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์”
เสวนา “เศรษฐกิจไทย ปี 2563 มองไปข้างหน้า”
เสวนา “จับกระแสการลงทุนในธุรกิจแบบยั่งยืน..ธุรกิจไทยต้องเดินอย่างไร”
เสวนา “สังคมสูงวัย: โอกาสของธุรกิจไทย”
เสวนา “ธุรกิจไทย…อยู่อย่างไรในสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยี”

 
ภาพบรรยากาศบางส่วนของงาน

teaaf2019-1

Image 1 of 25