สมาคมฯ มอบทุนการศึกษาเรียนดีประจำปี

December 25, 2015 0 comments system Categories ข่าวจากรุ่น
         จากปี 2537 จนถึงปัจจุบัน สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ 4 ชั้นปี แก่นักศึกษาที่เลือกคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับหนึ่ง และได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง เพื่อให้เป็นขวัญ และกำลังใจแก่นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น มีความเพียร และผลการเรียนยอดเยี่ยม

สำหรับปีการศึกษา 2552 สมาคมฯ มอบทุนนี้ 12 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นจำนวน 180,000 บาท