เชิญร่วม”Puey Trip in England” ตามรอย อ.ป๋วย ในอังกฤษ

July 24, 2016 0 comments system Categories ข่าวจากสมาคม

 

ขอเชิญร่วมเดินทางกับ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ — ลูกของเพื่อนและเพื่อนของลูกอาจารย์ป๋วย)และ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ (นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์)

ไปเดินตามรอยสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาจารย์ป๋วยในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่…
– LSE มหาวิทยาลัยที่ท่านไปเรียนปริญญาตรีและเอก
– โรงแรม Brown ในอดีตซึ่งเคยใช้เป็นที่ทำการเสรีไทย
– Cambridge มหาวิทยาลัยที่อาจารย์ป๋วยรับเชิญมาสอน โดยจะได้ถ่อเรือเที่ยวชมบรรยากาศด้วย
– Beit hall, Imperial college สถานที่ซึ่งอาจารย์ป๋วยมาร่วมแสดงปาฐกถากับอาจารย์ปรีดี หลังเหตการณ์ 6 ตุลาคม จนเกิดเป็นภาพอมตะ “ม้านั่งสองมหาบุรุษ”
– สวนสาธารณะที่ท่านมักไปพักผ่อน
– บ้านพักของท่านซึ่งใช้พำนักตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
– เชิงตะกอน สถานที่เผาศพของท่าน
ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมงานเสวนาวิชาการ โดยนักวิชาการชาวต่างประเทศและไทย ในประเด็นร่วมสมัย เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ป๋วย ณ SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งร่วมจัดโดยกลุ่มนักเรียนไทยในอังกฤษ

และยังได้ออกไปชม Magna Carta และ Stonehenge อีกด้วย

ตลอดการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตคนอังกฤษ ผ่านยานพาหนะที่หลากหลาย ตั้งแต่รถบัส รถบัสสองชั้นนำเที่ยว รถไฟใต้ดิน (tube) และการเดินชมเมือง
———————-
ร่วมเดินทางกับเรา ในราคา 77,000 บาท (7 วัน 5 คืน)

จัดโดย โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชั้น 1 ตึกโดม)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2613 2045, 08 3331 6000
email: [email protected]