เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง “Optimal Fiscal Policy Rule for Achieving Fiscal Sustainability: The Japanese Case ”

January 5, 2018 0 comments system Categories กิจกรรมจากคณะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง “Optimal Fiscal Policy Rule for Achieving Fiscal Sustainability: The Japanese Case ” โดย Prof.Naoyuki Yoshino, Dean of the Asian Development Bank Institute (ADBI) ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 205 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)

—————————————————
**งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**