สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ค้นหา :


ผศ(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณสง่า พิชญังกูร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณวารินทร์ สัจเดว
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2557


คุณวิน พรหมแพทย์
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2557


ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2557