สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556

ค้นหา :


คุณสุวัฒน์ จิราพันธุ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณสมชัย สุวรรณบรรณ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


คุณเกศรา มัญชุศรี
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2556


ดร.กุลยา ตันติเตมิท
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2556


คุณกานต์ คฤหเดช
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2556