สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2553

ค้นหา :


ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณเสรีรัตน์ ประสุตานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


คุณพิศวรรณ อัชนะพรกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2553


ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2553