สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
นายกสมาคม

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ปี 2555 - ปี ปัจจุบัน


นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ปี 2551 - ปี 2555


ดร.นริศ ชัยสูตร
ปี 2549 - ปี 2551


นายมนู เลียวไพโรจน์
ปี 2544 - ปี 2549


นายสถาพร กวิตานนท์
ปี 2533 - ปี 2544


ดร.อรัญ ธรรมโน
ปี 2528 - ปี 2533


ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ปี 2526 - ปี 2528


นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ปี 2525 - ปี 2526


ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
ปี 2523 - ปี 2525


นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
ปี 2521 - ปี 2523


ดร.อัมมาร์ สยามวาลา
ปี 2519 - ปี 2521


พล.ต.ท.สืบ พงษ์สุวรรณ
ปี 2517 - ปี 2519


นายเกยูร ลิ่มทอง
ปี 2515 - ปี 2517


นายไสว สุทธิพิทักษ์
ปี 2513 - ปี 2515


พล.ต.ท.กริช ปัจฉิมสวัสดิ์
ปี 2511 - ปี 2513