สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
กิจกรรมจากสมาคม

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดกระบี่ จำนวน 5 โรงเรียน

07/Jun/2017 11:19 น.546 อ่าน

5 มิถุนายน 2560 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ โดยการประสานงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดกระบี่ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ โรงเรียนบ้านนานอก และโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2

แม้ว่าอุทกภัยภาคใต้จะผ่านไปแล้ว แต่พบว่ายังมีโรงเรียนที่ยังรอการฟื้นฟู ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกท่านที่ได้ช่วยลงพื้นที่สำรวจ และอำนวยความสะดวกให้เกิดกิจกรรมดีๆครั้งนี้