สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
กิจกรรมจากคณะ

ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism"

18/Jul/2017 09:23 น.358 อ่าน

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism" โดย Dr. Gustavo Arciniegas, Advisor on GIS and Collaborative Planning - Geo-Col, The Netherlands ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

ผู้สนใจสามารถอ่านบทคัดย่องานได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

*งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า*

- Abstract_by_Dr.Gustavo_Arciniegas.pdf