สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์

27/Jun/2017 15:11 น.1870 อ่าน

ขอแสดงความยินกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์


ในโอกาสได้รับ "เข็มเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนา" 


เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่าที่อุทิศตนทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อสังคมประเทศชาติ 


อีกทั้งยังมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตโดดเด่นปรากฎชัดแก่ผู้คน ซึ่งคู่ควรแก่การยกย่องด้วยเกียรติยศของมหาวิทยาลัย