สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ข่าวจากสมาคม

“สัมมนาเศรษฐกิจประจำปีสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2561 (TEA Annual Forum 2018)”
07/Nov/2018 04:28


“สัมมนาเศรษฐกิจประจำปีสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 2561 (TEA Annual Forum 2018)” หัวข้อ "ยุคปฏิวัติข้อมูล ใครได้ ใครเสีย ” "Winners and ...

เชิญร่วม"Puey Trip in England" ตามรอย อ.ป๋วย ในอังกฤษ
24/Jul/2016 23:01


ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วม "Puey Trip in England" ตามรอย อ.ป๋วย ในอังกฤษ 3-9 ตุลาคม 2559 ...

เชิญชมละครอัตชีวประวัติ อ.ป๋วย
24/Jul/2016 22:55


"มังกรสลัดเกล็ด ฉบับพิเศษ" เขียนบทและกำกับโดย ประดิษฐ ประสาททอง 18 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น... ...

สมาคมฯ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
25/Dec/2015 15:20


คณะกรรมการพิจารณาทุนประกอบด้วย กรรมการจากคณะฯ และผู้แทนสมาคม โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธาน ผู้ขอรับทุนจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน ...

สมาคมฯ มอบทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่
25/Dec/2015 15:19


การวิจัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนา และปฏิรูปการศึกษาเพื่อได้ยุคทันสมัย และโดยเฉพาะนโยบายของผู้บริหาร และคณาจารย์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้คณะเศร ...