สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์   โทรศัพท์ 02-226-4397, 02-613-2439, 081-700-1187
ข่าวจากคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์
27/Jun/2017 15:11


ขอแสดงความยินกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "เข็มเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันครบรอบ 8 ...

ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำหรับการรับเข้าปีการศึกษา 2560 และร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0”
07/Oct/2016 13:41


ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำหรับการรับเข้าปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 21) และร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไท ...

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 8 (TEF-08) เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย”
28/Mar/2016 09:11


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 8 (TEF-08) เรื่อง “เศรษฐกิจโลกกับโอกาสการฟื้นตั ...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
17/Mar/2016 09:53


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการ "อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับ 13" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ...

เชิญร่วมงาน “ปาฐกถา ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ 15 จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
03/Mar/2016 15:24


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานปาฐกถา ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ 15 จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ...

ขอเชิญร่วมงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก
03/Mar/2016 15:20


ขอเชิญร่วมงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจั ...